CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Sevk İrsaliyesi

Sevk İrsaliyesi

Sevk irsaliyesi satılmış ya da satışı olacak bir malın nakil işleminin bilgilerini barındıran belgedir. Aynı işletmeye ait olan ya da olmayan iki farklı adres arasında nakledilirken bu nakil; malın konusu, adedi ve kime ait olduğu bilgileriyle birlikte kayıt altına alınır. Sevk irsaliyesi mal satıldıktan sonra verilen bir belge olsa da fatura yerine geçmemektedir. Sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlu bir belgedir. Alıcı veya satıcı tarafından düzenlenmektedir. En az 3 nüsha olmalıdır ve 2 nüshası malı taşıyan araçta bulundurulmalıdır.  Sevk irsaliyesinde konu olan malların, nakil işlemi yapılacak araçta bulunması gerekmektedir.

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Olmalıdır?

 • Sevk irsaliyesi ibaresi,
 • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mühür şekli,
 • Nakli yapılacak malın cinsi ve adedi,
 • İrsaliyeyi düzenleyen sorumlunun; adı, soyadı, unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Sorumlunun diğer iş yerine veya satılmak üzere müşteriye gönderdiği malın kime ve nereye gönderildiği bilgisi,
 • Malın, taşıyan kişiye teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası,
 • Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları sevk irsaliyesinde bulunması gereken önemli esaslardır.

Sevk İrsaliyesi ve Faturanın Farkları;

 • Faturayı hazırlayan satıcının kim olduğu,
 • Ne kadarlık bir tutar söz konusu olduğu,
 • Malın satıldığı tarih,
 • Satılan malın adedi gibi bilgilerin bulundurulması bir belgenin fatura olarak kabul edilmesi için yeterlidir.

Bu bilgilerin bulundurulması zorunludur. Bunların bulunmaması halinde elinizdeki belge fatura olarak kabul edilmez. Sevk irsaliyesi fatura yerine geçmemektedir. Bir malın satışı olduktan sonra malı depodan çıkarmak ve naklini gerçekleştirmek için sevk irsaliyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Alıcı malı satın aldıktan sonra bu belgeyi malı teslim aldığına dair imzalar. Malın teslimatının gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir.