- Söz Uçar Yazı Kalır -
- Söz Uçar Yazı Kalır -

Sevk İrsaliyesi

Sevk İrsaliyesi

Sevk irsaliyesi satılmış ya da satışı olacak bir malın nakil işleminin bilgilerini barındıran belgedir. Aynı işletmeye ait olan ya da olmayan iki farklı adres arasında nakledilirken bu nakil; malın konusu, adedi ve kime ait olduğu bilgileriyle birlikte kayıt altına alınır. Sevk irsaliyesi mal satıldıktan sonra verilen bir belge olsa da fatura yerine geçmemektedir. Sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlu bir belgedir. Alıcı veya satıcı tarafından düzenlenmektedir. En az 3 nüsha olmalıdır ve 2 nüshası malı taşıyan araçta bulundurulmalıdır.  Sevk irsaliyesinde konu olan malların, nakil işlemi yapılacak araçta bulunması gerekmektedir.

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Olmalıdır?

 • Sevk irsaliyesi ibaresi,
 • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mühür şekli,
 • Nakli yapılacak malın cinsi ve adedi,
 • İrsaliyeyi düzenleyen sorumlunun; adı, soyadı, unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Sorumlunun diğer iş yerine veya satılmak üzere müşteriye gönderdiği malın kime ve nereye gönderildiği bilgisi,
 • Malın, taşıyan kişiye teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası,
 • Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları sevk irsaliyesinde bulunması gereken önemli esaslardır.

Sevk İrsaliyesi ve Faturanın Farkları;

 • Faturayı hazırlayan satıcının kim olduğu,
 • Ne kadarlık bir tutar söz konusu olduğu,
 • Malın satıldığı tarih,
 • Satılan malın adedi gibi bilgilerin bulundurulması bir belgenin fatura olarak kabul edilmesi için yeterlidir.

Bu bilgilerin bulundurulması zorunludur. Bunların bulunmaması halinde elinizdeki belge fatura olarak kabul edilmez. Sevk irsaliyesi fatura yerine geçmemektedir. Bir malın satışı olduktan sonra malı depodan çıkarmak ve naklini gerçekleştirmek için sevk irsaliyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Alıcı malı satın aldıktan sonra bu belgeyi malı teslim aldığına dair imzalar. Malın teslimatının gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir.

Mesaj Gönder
Yardımcı Olabilirmiyim
Merhabalar
Ben Selçuk
Nasıl Yardım Olabilirim?