- Söz Uçar Yazı Kalır -
- Söz Uçar Yazı Kalır -

İrsaliyeli fatura

İrsaliyeli fatura

İrsaliyeli fatura genel kullanımı sevk irsaliyesi, fatura, satıcının ayrı ayrı hazırladığı belgelerdir. Bazı durumlarda bu iki belge birlikte hazırlanır. Bu iki belgenin birlikte hazırlanması ve basımına sevk irsaliyeli fatura denir. Hem faturada hem de sevk irsaliyesinde yer alan bilgileri barındırmaktadır. Birlikte basıldığı zaman ayrı ayrı işlem yapma zahmetini ortadan kaldırır. İki belgeyi bir arada bastırmak zamandan, kağıttan ve mürekkepten tasarruf etmenizi sağlar. Normal faturada bulunması gereken bilgileri içermektedir. Bunun yanı sıra sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgileri ve ibareleri de içerdiği için normal faturadan daha zengin içeriğe sahiptir. Bu nedenle irsaliyeli fatura normal fatura özelliğine de sahiptir. İrsaliyeli fatura basarken içerdiği bilgilere dikkat edilmesi gerektiği kadar düzenli olmasına da dikkat edilmelidir. İrsaliye fatura en az 3 nüsha halinde hazırlanmalıdır.

Düzenleyen kişi 3 nüshadan az olacak şekilde düzenleme yaparsa irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır. İrsaliyeli faturanın iki nüshası malı taşıyan araçta bulundurulmalıdır. Gerekli denetimlerde bu iki nüsha ibraz edilir. Denetimden sorumlu kişi, ibraz edilen bir nüshasına adını, soyadını, unvanını yazıp tarihi de yazıp, mühürleyip imzaladıktan sonra yetkili kişilere iletir. Diğer nüshası Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihabarat Şubesi’ne gönderilme için defterdarlığa tevdi edilir.

İrsaliyeli Faturada Olması Gerekenler;

  • Maliye bakanlığı klişesi ya da noter tasdiki,
  • Basılan faturanın irsaliyeli olduğuna dair ibare,
  • Mal veya hizmetin cinsi, adedi ve  tutarı,
  • İrsaliyeli faturayı düzenleyen kişinin adı, unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • İrsaliyeli faturaya ait müteselsil sıra ve seri numarası,
  • Belgenin hazırlandığı tarih ve saat,
  • Belgeyi düzenleyen şahsın imzası,
  • İrsaliyeli faturanın basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler,
  • Katma değer vergisi oranı ve tutarı bilgileri bulunmalıdır.
Mesaj Gönder
Yardımcı Olabilirmiyim
Merhabalar
Ben Selçuk
Nasıl Yardım Olabilirim?